Main content

De campagne Small Change Big Deal is nu echt van start gegaan. Met een gepimpt Volkswagenbusje hebben de Power Flower Girls in Amsterdam en Aalsmeer opgetreden. Daar vroegen zij aandacht voor onderbetaling van Afrikaanse vrouwen in de bloemenindustrie.

Dat is namelijk een groot probleem. De rozen die we in Nederland kopen zijn voor het grootste deel afkomstig uit Oost Afrika. Voor de tienduizenden vrouwen die in de Oost-Afrikaanse bloemenindustrie werken, ontbreekt het aan een leefbaar loon. Hierdoor kunnen ze niet voorzien in hun primaire levensbehoeften.

Hivos liet berekenen welk bedrag gemiddeld nodig is per bosje van 10 rozen in de supermarkt om de Afrikaanse bloemenpluksters een leefbaar loon te kunnen betalen: 13 cent. De campagne ‘Small Change Big Deal’ roept op tot een eerlijke deal, waarbij alle schakels in de keten samen die 13 cent opbrengen: alle schakels, dus zeker niet alleen de consument.

Door op deze website een oproep te plaatsen, kan je laten weten dat je best bereid bent om een deel van die 13 cent te betalen. Daarnaast vindt Hivos dat bloemenhandelaren en supermarkten een eerlijke prijs moeten betalen voor de bloemen die ze uit Afrika importeren, zodat de kweker zijn werknemers een hoger loon kan geven. Uiteraard moet de kweker die eerlijke prijs daadwerkelijk gebruiken om de lonen van de werknemers te verhogen.