Main content

Foto: Aatjan Renders

Recht op leefbaar loon

Een leefbaar loon is een mensenrecht. Dat is afgesproken in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties:

“Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.” (Artikel 23)

Ook is het vastgelegd in twee conventies van de internationale organisatie voor arbeidsrechten ILO. Mooie afspraken genoeg dus. Hivos wil dat ze ook in de praktijk gebracht worden.

Wat is een leefbaar loon?

Een leefbaar loon is een loon waar je nét genoeg aan hebt om het hoogst noodzakelijke voor jou en je familie te betalen. Deze basisbehoeften zijn volgens internationale afspraken: voedzaam eten, water, onderdak, kleding, medische zorg, vervoer en onderwijs. Ook moet je wat geld opzij kunnen zetten zodat je een buffer hebt voor onverwachte gebeurtenissen.* Duidelijk is dat het loon dat de vrouwen krijgen voor het plukken van jouw bloemen niet eens in de buurt komt van zo’n leefbaar loon.

Bovendien vindt Hivos dat een leefbaar loon gewoon in geld uitbetaald moet worden. Nu krijgen de plukkers soms een heel laag salaris en daarnaast bonussen en vergoedingen 'in natura'. Een gratis kliniek bijvoorbeeld of busvervoer van huis naar werk. Dat is natuurlijk mooi, maar wij vinden dat mensen zélf moeten kunnen beslissen waar ze hun geld aan uitgeven. De één zal dat nodig hebben voor medicijnen, de ander voor schoolgeld. Bovendien kunnen mensen door dit in natura-systeem veel moeilijker het bedrijf waarvoor ze werken verlaten.

Foto: Aatjan Renders

Voordelen voor iedereen

Je zou het misschien niet denken, maar een leefbaar loon voor bloemenplukkers is een win-winsituatie voor iedereen in de bloemenketen.

De voordelen voor rozenpluksters zijn duidelijk: zij kunnen rondkomen van een leefbaar loon. Ook hun omgeving heeft daar profijt van. Allereerst hun families, maar ook de gemeenschap waarin ze leven. Want ga maar na: mensen die meer verdienen, geven meer uit. Daar profiteren bijvoorbeeld marktkooplui en lokale bedrijfjes van. Hogere lonen komen ten goede aan de (lokale) economische ontwikkeling. Bovendien kunnen vrouwen die een leefbaar loon verdienen hun kinderen naar school sturen (of zichzelf!), wat nog generaties lang impact heeft!

Ook bloemenkwekers hebben baat bij hogere lonen. Mensen met een hoger loon zijn vaak gezonder: zij kopen beter eten en kunnen de dokter betalen. Gezonde mensen zijn vaak productiever en ziekteverzuim komt minder voor. Bovendien blijven werknemers eerder als je ze een fatsoenlijk loon biedt. Dat scheelt weer in de kosten van het werven, selecteren en trainen van nieuw personeel.

Steeds meer consumenten willen maatschappelijk verantwoorde producten kopen. Om de klanten tevreden te houden is het daarom goed voor supermarkten om bekend te staan als een maatschappelijk verantwoord bedrijf. Daar hoort een eerlijke prijs voor de producten in je winkel bij – en dus een leefbaar loon voor de bloemenplukkers. Bloemen waar een eerlijke prijs voor is betaald zijn een prima product voor de marketing en public relations van een supermarkt.

Last but not least: jij als bewuste consument. Je vindt het belangrijk dat producten eerlijk gemaakt zijn. Voor jou geen rozen die zijn geplukt door onderbetaalde vrouwen, toch? Niet voor niets stijgt de vraag van consumenten naar verantwoorde producten. Zij verwachten van winkeliers dat ze kunnen vertellen dat in de hele keten waarin het product is gemaakt, is voldaan aan ethische normen. En daarbij hoort ook een leefbaar loon.

Foto: Aatjan Renders

_______________________________________

* Hivos volgt de definitie van leefbaar loon van de internationale organisatie van duurzaamheidsstandaarden, ISEAL: "Remuneration received for a standard working week by a worker in a particular place sufficient to afford a decent standard of living for the worker and his or her family. Elements of a decent standard of living include food, water, housing, education, health care, transport, clothing, and other essential needs including provision for unexpected events."