Main content

16 juli 2019 - Vandaag wordt het 'Hallo-supermarkt-hoe-moeilijk-kan-het-zijn?-spel' gelanceerd, waarin acht supermarkten de strijd aan gaan voor eerlijke rozen. De supermarkten kunnen punten verdienen voor iedere stap die ze zetten op weg naar leefbaar loon voor de rozenpluksters in oostelijk en zuidelijk Afrika. Al meer dan een jaar is Hivos met de supermarkten in gesprek dit voor elkaar te krijgen; maar nog steeds verdienen de vrouwen die onze rozen plukken te weinig.

Vorig jaar lieten we bereken dat er slechts 13 cent meer per bosje van tien rozen nodig is om tot een leefbaar loon te komen. Toch wordt deze 13 cent extra nog altijd niet betaald. Met een leefbaar loon kunnen rozenpluksters voorzien in basisbehoeften zoals voedzaam eten, water, onderdak, kleding, medsiche zorg, vervoer en onderwijs.

Hoe werkt het spel?

Een belangrijke eerste stap op weg naar leefbaar loon is inzicht krijgen in de keten. Vijf van de acht supermarkten laten zien goed op de hoogte te zijn van hun keten; een ontwikkeling die Hivos toejuicht. Daarna kunnen supermarkten punten scoren met vervolgstappen, zoals inzicht krijgen in de lonen bij de rozenkwekers, praten met bijvoorbeeld leveranciers en certificeringsinstellingen, en gezamelijk een plan van aanpak maken om de lonen te verhogen. Het spel is gewonnen wanneer de eerste supermarkt leefbaar loon voor de rozenpluksters morgelijk heeft gemaakt.

Met dit spel wil Hivos - ook voor de consument - inzichtelijk maken welke supermarkten bereid zijn concrete stappen te zetten richting leefbaar loon. Supermarkten kunnen zo verantwoordelijk gehouden worden voor beloftes en gemaakte afspraken. Indien gemaakte afspraken neit worden nagekomen krijgt de supermarkt minpunten.

Oproep aan supermarkten

Van de acht door Hivos benaderde supermarkten hebben er vijf (Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo en Lidl) medewerking verleend aan de campagne. We roepen de overige drie supermarkten (Deen, Dirk en PLUS) op ook hun verantwoordelijkheid te nemen.