Main content

Foto: Aatjan Renders

Wij vragen de supermarkt
om eerlijke rozen

In 2018 vroegen we samen met de Power Flower Girls aan supermarkten om met een ‘small change’, slechts 13 cent meer per bosje van tien rozen, een ‘big deal’ te realiseren: leefbaar loon voor de bloemenpluksters in oostelijk en zuidelijk Afrika. Geen enkele supermarkt gaf gehoor aan onze oproep. In 2019 lanceerden we daarom het 'Hallo-supermarkt-hoe-moeilijk-kan-het-zijn?-spel'. Zo konden we zien welke supermarkt bereid was stappen te zetten, en welke niet. 

Foto: Aatjan Renders

De hele bloemenketen in actie

Niet alleen de supermarkten moeten iets doen aan de lonen van de bloemenplukkers. Hivos wil álle partijen om de tafel te krijgen: inkopers (zoals de supermarkten), handelaren en de bloemenkwekers. Samen moeten zij ervoor zorgen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen dé norm wordt in de bloemensector. Elke partij is medeverantwoordelijk en moet, gedreven door respect voor de mensenrechten, zijn invloed gebruiken om de arbeidsomstandigheden van deze vrouwen te verbeteren.

Aatjan Renders

Slechts 13 cent nodig!

Hivos heeft laten berekenen dat alle partijen in de bloemenketen samen slechts 13 cent hoeven op te brengen per bosje van 10 rozen om tot een leefbaar loon te komen voor de bloemenplukkers.

Het onderzoek ‘Kansen voor een leefbaar loon’ geeft een schatting van het gemiddelde loontekort per bosje rozen in de Nederlandse supermarkt en is gebaseerd op een benchmark analyse op basis van de best beschikbare data voor een selectie van verschillende typen rozen uit Kenia, Zambia en Ethiopië. Het loontekort is het verschil tussen het betaalde loon en het leefbare loon. Omdat de levenskosten en lonen sterk per regio verschillen, is het loontekort apart berekend voor elk van de gebieden en is er vervolgens een gewogen gemiddelde berekend. Zie voor de resultaten van de analyse en een toelichting op de gebruikte methode het rapport.

Aatjan Renders

Living Wage Lab

Bedrijven kunnen het probleem van de lage lonen vaak niet alleen oplossen. Maar samen komen ze een heel eind. Dit blijkt in het Living Wage Lab dat Hivos eind 2015 samen met Fairfood lanceerde. In dit 'leefbaar loon lab' komen agrofoodbedrijven, overheden, onderzoekers, keurmerkorganisaties en ngo's bij elkaar. Ze wisselen kennis uit, bedenken nieuwe ideeën en proberen die in de praktijk uit.

Het Lab is een unieke, veilige omgeving waarin niemand pretendeert dé oplossing te hebben, maar iedereen ervan overtuigd is dat een leefbaar loon noodzakelijk is. De één komt met nieuwe technologieën, de ander met nieuw beleid of een nieuw businessmodel. Samen zetten ze concrete stappen richting een leefbaar loon in de hele agrofoodsector, inclusief de bloemenketen.

Meer weten? Kijk dan op de website van het Living Wage Lab.