Main content

Foto: Leonard Fäustle

Wij vragen actie van de bloemenketen

Waarom doet Hivos zo zijn best om alle partijen om de tafel te krijgen? Omdat zij er samen voor moeten zorgen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen dé norm wordt in de bloemensector. Elke partij is medeverantwoordelijk en moet, gedreven door respect voor de mensenrechten, zijn invloed gebruiken om de arbeidsomstandigheden van deze vrouwen te verbeteren. Wie moet wat doen?

Bloemenhandelaren en inkopers (zoals supermarkten) moeten een eerlijke prijs betalen voor de bloemen die ze uit Afrika importeren. Zodat de bloemenkweker zijn werknemers een hoger loon kan geven. Handelaren en inkopers moeten er zelf voor zorgen dat ze weten wat de omstandigheden zijn op de bedrijven waarmee ze in zee gaan. Hoe staat het met de arbeidsvoorwaarden? Krijgen werknemers een leefbaar loon?

De bloemenkwekers in Afrika moeten die eerlijke prijs gebruiken om de lonen van hun werknemers te verhogen. En dat moeten ze laten zien op een begrijpelijk salarisbriefje. Bovendien hebben bloemenwerknemers recht op een arbeidscontract én moeten ze de kans krijgen om te onderhandelen over hun salaris en de arbeidsomstandigheden.

Foto: Leonard Fäustle

Slechts 13 cent nodig

per bosje rozen!

 

Hivos heeft laten berekenen welk bedrag gemiddeld nodig is per bosje rozen in de Nederlandse supermarkt om een leefbaar loon te kunnen betalen aan de Afrikaanse bloemenpluksters. Het blijkt dat alle partijen in de bloemenketen samen hiervoor slechts 13 cent hoeven op te brengen per bosje van 10 rozen. 

Het onderzoek geeft een schatting van het gemiddelde loontekort per bosje rozen in de Nederlandse supermarkt en is gebaseerd op een benchmark analyse op basis van de best beschikbare data voor een selectie van verschillende typen rozen uit Kenia, Zambia en Ethiopië. Het loontekort is het verschil tussen het betaalde loon en het leefbare loon. Omdat de levenskosten en lonen sterk per regio verschillen, is het loontekort apart berekend voor elk van de gebieden en is er vervolgens een gewogen gemiddelde berekend. Zie voor de resultaten van de analyse en een toelichting op de gebruikte methode het rapport 'Kansen voor een leefbaar loon'.

Foto: Leonard Fäustle

Living Wage Lab

Bedrijven kunnen het probleem van de lage lonen vaak niet alleen oplossen. Maar samen komen ze een heel eind. Dit blijkt in het Living Wage Lab dat Hivos eind 2015 samen met Fairfood lanceerde. In dit 'leefbaar loon lab' komen agrofoodbedrijven, overheden, onderzoekers, keurmerkorganisaties en ngo's bij elkaar. Ze wisselen kennis uit, bedenken nieuwe ideeën en proberen die in de praktijk uit.

Het Lab is een unieke, veilige omgeving waarin niemand pretendeert dé oplossing te hebben, maar iedereen ervan overtuigd is dat een leefbaar loon noodzakelijk is. De een komt met nieuwe technologieën, de ander met nieuw beleid of een nieuw businessmodel. Samen zetten ze concrete stappen richting een leefbaar loon in de hele agrofoodsector, inclusief de bloemenketen.

Interesse? Check dan het Living Wage Lab.